Anmälan och avgift

Anmälan görs i menyn till höger. Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald via insättning på bg.nr 958-4087 märk betalningen med lag id. Detta måste ske inom 14 dagar från er anmälan. Om anmälningsavgiften inte kommit oss tillhanda inom 14 dagar kommer er anmälan att tas bort. Sista dag för anmälan 8/11-2021

För lokala lag:
Anmälningsavgift - 2 500 kr

Ingen återbetalning av lagavgift efter den 15 november


Strykning

Vid strykning av lag efter 30/11 uttages straffavgift med 1000:- per lag.

Force Majeure/Inställt evenemang
Mid Nordic Lucia Cup är inte återbetalningsansvarig och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Mid Nordic Lucia Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

Kommentarer

AB Timråbo SCA Svenska Kyrkan Quality Hotel Scandic Timrå kommun