Anmälan och avgift

Anmälan görs i menyn till höger. Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald via insättning på bg.nr 958-4087. Detta måste ske inom 14 dagar från er anmälan. Om anmälningsavgiften inte kommit oss tillhanda inom 14 dagar kommer er anmälan att tas bort. Sista dag för anmälan 20/11-2019

För Lokala och icke övernattande lag på skola:
Anmälningsavgift - 2 000 kr

För Övernattande lag på skola:
Plats finns för 12 övernattande lag på Lilla Arena Skolan (ca 150 meter från NCC Hallen)

Anmälningsavgift 1 500 kr och 650 kr/deltagare, boende i skolsal. Middag (fredag och lördag), lunch (lördag och söndag), frukost (lördag och söndag) ingår i deltagaravgiften. Deltagarkort ska vara inbetalda till bg 958-4087, senast 18 november 2019  • Ingen återbetalning av lagavgift efter den 28 november
  • Ingen återbetalning av deltagaravgift sker efter 2 december efter det kan vi tyvärr ej återbetala då vi har gjort beställningar som är bindande!


Strykning

Vid strykning av lag efter 2 december uttages straffavgift med 1000:- per lag.

Force Majeure/Inställt evenemang
Mid Nordic Lucia Cup är inte återbetalningsansvarig och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Mid Nordic Lucia Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

Kommentarer

AB Timråbo SCA Svenska Kyrkan Quality Hotel Scandic Timrå kommun