Anmälan och avgift

Anmälan görs i menyn till höger. Anmälan är preliminär tills anmälningsavgiften är betald via insättning på BG 5811-6914 (LM Event, IFK Timrås samarbetspartner) märk betalningen med lag id. Detta måste ske inom 14 dagar från er anmälan. Om anmälningsavgiften inte kommit oss tillhanda inom 14 dagar kommer er anmälan att tas bort. Detta på grund av att vi har begränsat antal platser. Sista dag för anmälan 15 november 2023

För icke övernattande lag:
Anmälningsavgift - 2700 kr

För övernattande lag på skola:
Anmälningsavgift - 1 200 kr
Deltagarkort - 800 kr/person

Ingen återbetalning av lagavgift efter den 15 november


Strykning

Vid strykning av lag efter 30 november uttages straffavgift med 1000:- per lag.

Force Majeure/Inställt evenemang
Mid Nordic Lucia Cup är inte återbetalningsansvarig och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Mid Nordic Lucia Cups kontroll, exempelvis Covid, krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

Kommentarer

SCA Svenska Kyrkan Timrå kommun